top of page
P2380453_edited_edited.jpg
Værdigrundlag

Omsorg - stabilitet - samarbejde - udvikling
 
På Piberhus arbejder vi med omsorg som en naturlig del af hverdagen. Vi ønsker, at de unge oplever stabilitet i deres hverdag og anbringelse. Vores medarbejdere er tydelige, tager voksenrollen på sig og giver de unge en struktureret og genkendelig hverdag med voksne omkring dem, de kender og har tillid til.
 
Vi samarbejder med og omkring den unge i det omfang det er muligt, hvor de inddrages i egen udvikling. Vi vægter det som yderst vigtigt at have et godt samarbejde med alle aktører i den unges liv, det vil sige familie, skoler, anbringende myndighed mv.
 
Vores værdier afspejler sig igennem hele institutionen, både mellem de unge, medarbejdere og ledelsen. Vi ser det som vores kerneopgave at skabe udvikling hos den enkelte unge ud fra individuelle mål. Vi er opmærksomme på den nærmeste udviklingszone og stiller krav, som vi mener at den unge kan honorere. 
 
Vi tilbyder forskellige aktiviteter på egne afdelinger såsom ridning, ATV,  swimmingpools og udeliv vægtes højt. 
Det er vigtigt for os, at de unge har det godt sammen og vi har ofte fælles aktiviteter ud af huset. Vi rejser flere gange årligt, da vi oplever at fælles oplevelser leder til venskaber. Ski-, sommer- og efterårsferie er faste ture, hvor vi rejser i mindre grupper, tilpasset ungegruppen. Vi har i løbet af året faste traditioner såsom fastelavn, sommerfest og halloween og fejrer højtider påske, jul og eid i fællesskab.

bottom of page