top of page
P2380453_edited_edited.jpg
Husregler for opholdsstedet Piberhus

Ansvarsområder
Det er den unges pligt med vejledning fra personalet, at sørge for at overholde de ansvarsområder
man har i løbet af ugen. Det vil sige at være deltagende i egen mad-, rengøring- og vaskedag og at
pligterne bliver klaret den pågældende dag, altså kan der ikke laves andre aftaler førend disse er
klaret.

Det forventes, at de unge rydder op efter sig selv i fællesarealerne både inde og ude, samt dagligt
sørger for at holde orden på eget værelse. De unge har et medansvar i forhold til at passe på
Piberhus’ inventar, udendørs omgivelser herunder biler.
 
Sygdom
Hvis den unge er syg eller fravælger skolen, kan man ikke deltage i husets planlagte aktiviteter, få
besøg af/besøge venner eller kæreste mv. den pågældende dag. Internettet kan efter personalets
vurdering slukkes i tidsrummet hvor husets øvrige unge er i skole.

Elektronik
Aftaler for brugen af telefon og computer/spilkonsoller besluttes af afdelingens personale. Der
henstilles til hensynsfuld brug af mobiltelefoner, dvs. bruges ikke under måltider eller i fællesrum mv.
der kan være generende for andre. Ved brug af højtaler skal der altid tages hensyn til andre unge
samt personale.

Gæster og aftaler ud af huset
Det aftales med personalet, der er på vagt, hvis der er et ønske om at lave en aftale ud af huset.
Ligeledes skal der aftales en ramme for besøg, hvis den unge ønsker gæster i huset, dette gælder
både for unge fra andre afdelinger på Piberhus samt gæster udefra. Hver afdeling har egne
retningslinjer for hvilket tidspunkt man skal være tilbage i huset om aftenen.
 
Aktiviteter
Den unge skal deltage i ungemøde hver anden uge, husets planlagte aktiviteter samt årets to
obligatoriske ferier medmindre andet er aftalt på ledermøde.

Lommepenge, tøjpenge, transportpenge og dusørarbejde
Der udbetales lommepenge hver torsdag efter værelsesrengøring. Takster er fastsat ud fra alder: 6-9
år (50 kr.), 11-13 år (100 kr.), 14-15 år (175 kr.), 16 år+ (325 kr., hvor der selv betales for ting til
hygiejne). Tøjpenge (500 kr.) bruges efter aftale med egen kontaktperson. Individuelle aftaler for
transportpenge laves med teamleder. Begge vil være tilgængelige hver d. 1 i måneden.
Dusørarbejde belønnes med arbejdsdusør efter KL’s takster, 36 kr. pr. time (2024) eller med fastsatte
opgavetakster. Det er personalet/pedel der definerer hvad der er en mulig arbejdsopgave.

Retningslinjer
Energidrik, alkohol, euforiserende stoffer og våben er ikke tilladt på institutionen. Ved positiv urintest
for euforiserende stoffer underrettes forældre og sagsbehandleren, og det vil det tages op på
ledermødet, hvad der efterfølgende skal ske. Våben konfiskeres af personalet.

Ved rømning (stikken af) bliver efterlyst hos politiet. Vold anmeldes altid til politiet. Grove trusler vil
efter en individuel vurdering også blive anmeldt til politiet. Hærværk udbedres eller erstattes af den,
der udfører det. Groft hærværk anmeldes til politiet. Betaling sker gennem inddragelse af halvdelen af
lommepenge, arbejdsdusør og evt. penge tjent ved arbejde uden for matriklen. Aftale om betaling
underskrives af ledelsen.

Hver afdeling på Piberhus udarbejder tillæg til husregler, som er tilpasset egen målgruppen

bottom of page