top of page
Skoletilbud

Opholdsstedet Piberhus samarbejder med PPR i Faxe og den anbringende myndighed, når der skal findes og etableres det rette skoletilbud. Det er vigtigt for os, at sikre et læringsmiljø der kan rumme den unge og skabe faglig udvikling.

Vi samarbejder bl.a. med Bråby heldagsskole, privatskoler  og øvrige tilbud i lokalområdet.  

P2380502.jpg
bottom of page