top of page
Børn & Unge

De unge har individuelle strukturer, der tilgodeser deres behov for en tryg og forudsigelig hverdag. Vi lægger vægt på at de unge deltager i dagligdags gøremål og ADL træning efter formåen, som tilpasses løbende til det nærmeste udviklingstrin. 

Med afsæt i vores værdigrundlag, tilbyder vi et stabilt og omsorgsfuldt hjem, som i samarbejde med den unges forældre, pårørende og den anbringende kommune, har til formål at skabe udvikling for den enkelte. 

Vi bestræber os på at opbygge og forstærke relationen mellem de unge, deres forældre og øvrige pårørende, hvorfor vi lægger vægt på at de inddrages, som en vigtig medspiller i de unges liv. 

Piberhus forsøger at danne grundlaget for et godt socialt liv for den enkelte, ved at skabe sammenhæng mellem den pædagogiske indsats, planlagte fælles aktiviteter i huset og de unges fritidsinteresser. For at opnå de bedste forudsætninger for succesoplevelser, lægges der vægt på, at de unge får den fornødne støtte til at danne venskaber og til at deltage i det lokale foreningsliv med afsæt i egne interesser. 

Gennem en individuelt tilrettelagt pædagogisk indsats, har vi erfaring med at få/bringe børn og unge i trivsel og udvikling. Vi har unge med forskellige udfordringer og er godkendt til §46: ​

  • Omsorgssvigt

  • Autismespektrum

  • Tilknytningsforstyrrelse

  • Udadreagerende adfærd

  • Personlighedsforstyrrelse

bottom of page