SKOLETILBUD

Opholdsstedet samarbejder med Bråby heldagsskole samt Tybjerg privatskole og de øvrige kommunale tilbud i lokalområdet